Resevillkor gällande bokning via www.goteborg.com

Vänligen läs igenom dessa villkor innan du bekräftar din bokning.

 

 

GENERELLT

 

 

Nordic Travel agerar som en förmedlare av bokningsbara produkter. Arrangörerna av dessa produkter fördelar själva antalet platser till olika priser som Nordic Travel presenterar i sina kanaler. De priser och antal platser som presenteras är utanför Nordic Travels kontroll och faller inte under Nordic Travels ansvar. 

Bokningsbekräftelse och eventuella färdhandlingar levereras till den e-postadress du angivit i bokningen i samband med att bokningen bekräftas. I de fall du som kund önskar få färdhandlingar levererade via post måste du kontakta Nordic Travel. Se kontaktuppgifter ovan.

 

Viktigt! Som kund är det ditt ansvar att kontrollera att du erhållit korrekta resehandlingar.

 

Hur kommer du i kontakt med Nordic Travels bokningssupport?

Via telefon – ring 031 368 42 00 under följande öppettider: 9.00 - 17.00, måndag –fredag (utom helgdagar)

Via e-post – bokning@nordictravel.se (vi svarar på mail 9.00 - 17.00, måndag –fredag (utom helgdagar)

 

ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor gäller mellan Nordic Travel och dig, som själv eller genom annan, träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla bokningsbara produkter om inte något annat anges och för sällskap på högst 9 personer. Detta innebär att de frågor och funderingar relaterat till den köpta produkten ska adresseras till Nordic Travel.  Om ni har speciella önskemål (t.ex badkar, handikappanpassat osv) kan Nordic Travel inte garantera att dessa uppfylls men kommer att vidarebefordera Era önskemål till leverantören av tjänsten.

 

SÄLJARENS SKYLDIGHET

Säljaren är skyldig att se till att:

- Du får nödvändiga färdhandlingar.

- Du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör dina bokningar/köp. Detta görs till den e-postadress du uppgett och bekräftat vid bokningstillfället.

- Leverantör(erna) får betalt för de tjänster du köpt.

 

Nordic Travel ansvarar inte för löften som hotellet/attraktion eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till. Om du överenskommit om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson.

 

RESENÄRENS SKYLDIGHET

Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga färdhandlingar.

 

Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi skickar till dig via e-post. Efter beställning och fram till hemkomst för resa bokad via Nordic Travel bör du bevaka den e-postadress du angett i bokningen då vi informerar om exempelvis tidtabelländringar endast via e-post. 

 

Det är mycket viktigt att du anger telefonnummer där vi kan nå dig både dag och kvällstid, samt en korrekt adress i det fall era färdhandlingar skickas per post. Nordic Travel ansvarar ej för följderna av felaktigt lämnade uppgifter, eller om ditt personliga spamfilter blockerar bort e-post vi skickar ut.

 

Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. Vid flygbokning måste alla förnamn och efternamn skrivas i den ordning de står i passet och stavningen måste vara identisk. Efter att betalning är utförd kan inte något av ovanstående ändras, då flygbolag inte tillåter namnändring i efterhand.

 

BOKNING

Minimiålder för att boka resa via Nordic Travels kanaler är 18 år.

 

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls. Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren hos återförsäljaren.

 

Nordic Travel ansvar ej för bokningar som p.g.a. tekniska problem ej kommit Nordic Travel tillhanda.

 

BETALNING

Du skall betala arrangemangets pris senast vid den tidpunkt som framgår av villkoren nedan. Nordic Travel får inte kräva slutbetalning av paketets pris tidigare än anvisningarna nedan.

 

Både via telefon och online betalar du arrangemanget direkt vid bokningstillfället och endast med kreditkort (VISA, Mastercard).

 

Nordic Travel använder sig av 3D Secure, vilket gör att du säkert kan lämna ut personuppgifter och kortinformation. 3D Secure är en tjänst som identifierar köparen en extra gång för ökad säkerhet. Bankerna erbjuder betalningsgaranti i samband med detta. Vänd er till er bank för att få mer information.

 

Om inte betalning skett i tid riskerar du att säljaren avbokar arrangemangen och debiterar dig för eventuella avbokningsavgifter och de kostnader säljaren drabbats av i form av avgifter från underleverantörer o.d.

 

Om du uppger felaktiga uppgifter kan du även i efterhand krävas på kostnader som uppstår. 

Nordic Travel ansvar ej för betalningar som p.g.a. tekniska problem ej kommit Nordic Travel tillhanda.

 

PRISER

Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället. Det finns några länder som i tillägg till de skatter som finns i ditt pris också tar ut flygplats- och/eller turistskatter på plats. Dessa skatter skall betalas kontant på avrese/ankomstflygplatsen eller på hotellet. Länderna kan med kort varsel ändra reglerna för dessa skatter.

 

Vid eventuellt flygplatsbyte kan transferkostnad uppstå som inte ingår i resans pris. Övernattning ingår ej.

 

Många lågprisflygbolag tar extra avgift för bagage, incheckning . seating, etc. Det betalar du själv på plats direkt till flygbolaget.

 

RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR

Om kostnader för leverans enligt beställningen ökar till följd av höjda skatter, devalvering, myndigheters beslut eller därmed jämförbara omständigheter är arrangören berättigad att ta ut pristillägg som svarar mot kostnadsökningen.

 

Om arrangören vill reservera sig för prishöjningar av andra skäl än vad som angivits, skall arrangören vid bokningstillfället tydligt ange att prisförändringar kan komma att ske.

 

Arrangören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

 

PRESENTKORT

Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen gällande Presentkort så snart den erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig skall vara noterade i bekräftelsen för att kunna åberopas.

Vid köp av Presentkort blir köpet bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren.

 

Ändring, avbokning eller återköp av Presentkort är ej möjligt.

 

Utnyttjandet av Presenkort sker endast via telefon till Nordic Travel på telefon: 031–388 58 81. I de fall bokningens totala belopp överstiger presentkortets värde skall överskridande belopp betalas vid bokningstillfället. I de fall bokningens totala belopp understiger presentkortets värde görs ej någon återbetalning av resterande belopp.

 

BOKNING AV BOENDE

Nordic Travel strävar alltid mot att försäkra att anläggningens bilder och beskrivning är korrekta och aktuella. Nordic Travel kan dock inte garantera att så alltid är fallet, då Nordic Travel får denna information från leverantörerna av produkten. Bilder och beskrivningar är till för att ge en ”känsla” för boendet. Var uppmärksam på att de aktuella bilderna inte nödvändigtvis representerar det aktuella rummet eller sängkonfigurationen av rummet som köpts. Observera att det kan tillkomma extra kostnad vid t.ex. bokning av spjälsäng.

 

Om det uppkommer situationer gällande kring tillgång på rum, skall boendeleverantören ge er ett likvärdigt boende utan extra kostnad. Nordic Travel är inte ansvariga om boendeleverantören inte kan garantera tillgång på rum.

 

Vänligen observera att om du vill granska, ändra eller avboka din bokning, följ de instruktioner som finns beskrivna i bokningsvillkoren samt på din bokningsbekräftelse.

 

För detaljer kring ändring och avbokning läs mer under ”Ändring och Avbokning”.

 

Vänligen observera att vissa rabatter och erbjudanden inte kan ändras eller avbokas. Återbetalning sker ej vid s.k. ”no-show”. Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning.

 

Du får överlåta avtalet till person som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

 

BOKNING AV EVENEMANGSBILJETT

Nordic Travel strävar alltid mot att försäkra att evenemangsarrangörens bilder och beskrivning är korrekta och aktuella. Nordic Travel kan dock inte garantera att så alltid är fallet, då vi får denna information från våra leverantörer. Bilder och beskrivningar är till för att ge en ”känsla” för evenemanget. Observera att det kan tillkomma extra kostnad vid t.ex. bokning av vissa produkter som är utöver grundarrangemanget.

 

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare till ett högra pris eller erbjudas i tävlingar, eller i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från arrangör/arena.

 

Arrangören förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp som görs av dig, om du inte lämnar korrekta uppgifter om dig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet. Detta gäller bland annat om du bokar eller köper fler biljetter än tillåtet eller om du säljer vidare köpta produkter/biljetter till ett högre pris än vad som angetts vara bokningens/biljettens ordinarie pris. Vid makulering av sådant skäl återbetalas inte erlagd serviceavgift och inte heller eventuella leverans- eller distributionsavgifter. Arrangören kan besluta att inte heller för bokningen/ biljettköpet erlagt biljettpris skall återbetalas.

 

Om hela eller delar av din bokning inte kan levereras enligt bokningsbekräftelsen och om inget ersättningsevenemang kan ordnas, har du rätt att avboka. Du får då tillbaka allt det du betalat, med avdrag för en administrativ avgift och med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som du redan hunnit utnyttja eller kommer att kunna utnyttja. För erbjudande om annat evenemang än det som ställts in eller för att boka om till nytt datum som alternativ till det som ställts in skall du ta kontakt med Nordic Travels bokningssupport. Vid ombokning till annat evenemang än det som ställts in utgår ingen administrativ avgift.

 

Evenemangsbiljetten är ej ändrings- eller avbokningsbar. För detaljer läs mer under ”Ändring och Avbokning”.

 

Du får överlåta avtalet till person som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

 

BOKNING AV AKTIVITET

Nordic Travel strävar alltid mot att försäkra att aktivitetsleverantörens bilder och beskrivning är korrekta och aktuella. Vi kan dock inte garantera att så alltid är fallet, då vi får denna information från våra leverantörer.  Bilder och beskrivningar är till för att ge en ”känsla” för aktiviteten. Observera att det kan tillkomma extra kostnad vid t.ex. bokning av vissa produkter som är utöver grundarrangemanget.

 

För detaljer kring ändring och avbokning läs mer under ”Ändring och Avbokning”.

 

Du får överlåta avtalet till person som uppfyller alla villkor för att få delta i resan.

 

BOKNING AV FLYGBILJETT

Alla angivna flygtider är preliminära, vilket även gäller de tider som medföljer bokningsbekräftelserna. Det är beställarens och resenärens ansvar att ta del av de regler för transport, som varje flygbolag tillhandahåller på sina hemsidor. 

 

Som resenär ansvarar du för att kontrollera dina flygdetaljer för både ut- och hemresan. Detta gör du lättast genom logga in på checkmytrip.com med ditt efternamn och det bokningsnummer som står specificerat på din bokningsbekräftelse.

 

Tiderna är lokala i det land du reser till, via och från.

 

Vissa flygbolag kräver att du återbekräftar resan senast 72 timmar före din hemresa. 

 

Ändring eller avbokning av flygbiljetter är vanligtvis inte möjligt, utom i vissa specifika fall. Kontakta din säljare för information om ändring och avbokning av din bokning. Extra kostnader kan tillkomma vid ändring eller avbokning av flybokning.

 

Det är inte möjligt att byta namn i flygbiljetten. Det är därför av yttersta vikt att du skriver i passagerarnas förnamn (det första namnet i passet) samt efternamn exakt som det står i era pass.  Det går inte att ändra namn efter det att betalning är gjord.

 

Observera att ni måste använda flygbiljetten i sin helhet. Om ni inte, av olika skäl, utnyttjar utresan, eller andra sträckor i biljetten, kommer ni att räknas som ”no-show”, vilket innebär att hela er flygbokning avbokas, inklusive efterkommande flygsträckor. Ingen återbetalning är möjlig.

 

Tänk på att det inte alltid är det flygbolag som anges i bokningen som faktiskt utför flygningen. Många flygningar utförs med något som kallas ”codeshare”, vilket innebär att man har samarbete med ett annat flygbolag som kanske utför flygningen just den dagen.

 

Reglerna varierar per flygbolag men generellt så tillåter inte flygbolag kvinnor som är gravida längre än 28 veckor vid återresedatumet. Om ni är osäkra, kontakta respektive flygbolag.

 

Barnens ålder måste vara detsamma som barnets beräknade ålder vid den sista flighten. Vid bokning av barn måste även barnens ålder (år månad och dag) specificeras i bokningen.

 

Speciella önskemål, såsom specialkost eller behov av rullstol måste meddelas vid bokningstillfället till ansvarig säljare och kan inte garanteras.

 

Vi kan inte hantera bokningar med ensamresande barn/ungdomar under 18 år utan hänvisar till flygbolaget direkt.

 

FLYGTIDER/TIDSÄNDRINGAR

Nordic Travel ansvarar inte för felaktig information från flygbolaget gällande eventuella mellanlandningar, samt missat flyg beroende på tidtabellsändring.

 

I de fall din resa får en tidtabellsförändring informeras du normalt endast om detta via e-post. Vi rekommenderar att ni alltid kontrollerar tiderna för er flygresa innan både hem- och utresa, via t.ex. checkmytrip.com.

 

Om tidtabellsändringen medför en sen ankomst till destinationen ansvarar du själv för att kontakta eventuellt hotell eller hyrbilsfirma om detta. I de fall du bokat en separat anslutningsresa ansvarar inte Nordic Travel för eventuell utebliven anslutning. 

 

Nordic Travel ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. En tidtabellsförändring berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation från Nordic Travel.

 

Om flygbolaget ställer in din flygresa utan att erbjuda alternativ flygresa återbetalar  Nordic Travel hela summan. Däremot om flygbolaget ställer in din flygresa men erbjuder dig att välja mellan alternativ flygresa eller avbokning, följer Nordic Travel flygbolagets riktlinjer vad gäller avbokningskostnader. Väljer du att avboka, tar Nordic Travel också ut en administrativ avgift utöver flygbolagets avgifter.

 

BAGAGE

För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida. På din flygbiljett ska det finnas angivet information om maxvikt för incheckat bagage. Det är olika regler hos flygbolagen gällande maxstorlek och vikt även för handbagage (vanligaste regeln är max 5 kg och inte större än att man kan placera det under stolen framför sig). 

 

Många lågprisflygbolag tar ut en extra kostnad för bagage. 

 

Tänk på att inte placera värdesaker i incheckat bagage då ersättningen för incheckat bagage är mycket låg. Nordic Travel rekommenderar dig att alltid ha en fullgod reseförsäkring som täcker oförutsedda händelser och utgifter.

 

Flygbolag tar som regel ut en avgift för specialbagage. Specialbagage bör bokas i god tid innan avresa.

 

BOKNING AV HYRBIL

Nordic Travel strävar alltid mot att försäkra att hyrbilsleverantörens bilder och beskrivning är korrekta och aktuella. Vi kan dock inte garantera att så alltid är fallet, då vi får denna information från våra leverantörer.  Bilder och beskrivningar är till för att ge en ”känsla” för hyrbilen. Observera att det kan tillkomma extra kostnad vid t.ex bokning av vissa produkter som är utöver själva priset för hyrbilen, t.ex. extra förare, gps.

 

Ett giltigt kreditkort i förarens namn skall lämnas till hyrbilsbolaget vid tidpunkten för upphämtning för att täcka eventuella extra förväntade kostnader som inte täcks av det förbetalda beloppet. Betalkort accepteras inte. Vissa begränsningar kan gälla när upphämtning och återlämning är på olika platser eller när upphämtning sker efter uthyrningsbolagets öppettider. Alla extra avgifter ska betalas på plats till biluthyraren.

 

Obegränsad körsträcka ingår endast om det anges i sökresultatet.

 

Önskemål om tilläggsprodukter såsom snökedjor, bilbarnstolar eller annat är önskemål och betalas på plats och kan aldrig garanteras. 

 

För detaljer kring ändring och avbokning läs mer under ”Ändring och Avbokning”.

 

BOKNING AV FÄRJEBILJETT

Alla angivna tider är preliminära, vilket även gäller de tider som medföljer bokningsbekräftelserna. Det är beställarens och resenärens ansvar att ta del av de regler för transport, som varje rederi tillhandahåller på sina hemsidor. 

 

Som resenär ansvarar du för att kontrollera dina färjedetaljer för både ut- och hemresan. Detta gör du lättast genom att kontakta det rederi du reser med.

 

Tiderna är lokala i det land du reser till, via och från.

 

I de fall din resa får en tidtabellsförändring informeras du normalt endast om detta via e-post.

 

Om tidtabellsändringen medför en sen ankomst till destinationen ansvarar du själv för att kontakta eventuellt hotell eller hyrbilsfirma om detta. I de fall du bokat en separat anslutningsresa ansvarar inte Nordic Travel för eventuell utebliven anslutning. 

 

Ändring eller avbokning av färjebiljetter generellt sett inte möjlig, utom i vissa fall. Kontakta din säljare vid önskemål om ändring och avbokning. Extra kostnader kan tillkomma vid ändring eller avbokning av färja.

 

ÄNDRING OCH AVBOKNING

Du kan ändra eller avboka din bokning via telefon till 031 380 61 50 under ordinarie öppettider eller via mail till cancellation@nordictravel.se. Om du mailar till en annan adress än cancellation@nordictravel.se kan vi inte garantera att er avbokning blir godkänd. Avbokningen är endast giltig efter det att ni har fått en skriftlig bekräftelse från Nordic Travel.  

 

ÄNDRING OCH AVBOKNINGSREGLER

Avbokning eller ändring 35 dagar eller fler innan ankomst:

Boende: 0 kr (gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter, se din bekräftelse för detaljer)

Göteborg City Card: 0 kr (gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter, se din bekräftelse för detaljer)

Evenemang, teater & show: Fullt pris

Färja: Fullt pris

Flyg: Fullt pris

Hyrbil: 0 kr

Strömmas utbud av sightseeing och aktiviteter: 100kr

Övrig aktivitet: Fullt pris

Presentkort: Fullt pris

 

Avbokning eller ändring 34-1 dag innan ankomst (senast 17:00):

Boende: 0 kr (gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter, se din bekräftelse för detaljer)

Evenemang, teater & show: Fullt pris

Göteborg City Card: 0 kr (gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter, se din bekräftelse för detaljer)

Färja: Fullt pris

Flyg: Fullt pris

Hyrbil: 0 kr

Strömmas utbud av sightseeing och aktiviteter: 100kr

Övrig aktivitet: Fullt pris

Presentkort: Fullt pris

 

Avbokning eller ändring samma dag som ankomst eller senare:

Boende: Fullt pris för hela vistelsen

Evenemang, teater & show: Fullt pris

Göteborg City Card: Fullt pris

Färja: Fullt pris

Flyg: Fullt pris

Hyrbil: Fullt pris

Strömmas utbud av sightseeing och aktiviteter: 100kr

Övrig aktivitet: Fullt pris

Presentkort: Fullt pris

 

Ändring

Bokade flygbiljetter, hyrbil och färja kan ej ändras. Övriga produkter kan ändras under förutsättningen att de uppfyller ovan nämnda villkor för avbokning.

 

GRUPPVILLKOR

DEFINITIONER

En grupp föreligger när en beställning omfattar ett sällskap om minst 10 personer som ankommer och/eller avreser vid samma tidpunkt. Vid beräkning av antalet gäller det antal som beställaren angett vid beställningstillfället. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för gruppbeställningen. En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare och dag, samt priset för särskilt beställda tjänster.

 

BESTÄLLNING

Beställning kan ske muntligen eller skriftligen. Arrangören skall skriftligen, t.ex. via elektronisk post, bekräfta mottagandet av en beställning för att denna skall kunna åberopas av beställaren. I bekräftelsen bör noga anges priset och vad som beställts; antal deltagare, måltider samt eventuella övriga särskilda önskemål.

 

AVBOKNING

Arrangören skall skriftligen bekräfta mottagandet av en avbeställning, för att denna skall kunna åberopas av beställaren.

 

Boende

 - Vid avbeställning tidigare än fyra veckor före ankomstdatum återbetalas bokningens totala belopp, exklusive eventuell fakturaavgift och bokningsavgift.

- Vid avbeställning senare än fyra veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta arrangören med 75 % av värdet på beställningen.

- Vid avbeställning senare än två veckor före ankomstdatum skall beställaren ersätta arrangören med 100 % av värdet på beställningen.

 

Strömmas aktivitetsutbud

- Avbokning 29 dagar eller fler innan ankomst: 150 kr/bokning

- Avbokning 28-15 dagar innan ankomst: 50% av bokat belopp

- Avbokning 14-0 dagar innan ankomst: Fullt pris

 

Transport, evenemang och aktivitet

Ändring och avbokning är ej möjlig.

 

I de fall en beställning innehåller olika ankomstdatum för deltagarna skall, såsom ankomstdatum ovan, räknas det tidigaste datum som angivits i beställningen.

 

Ersättningsskyldigheten vid avbeställning kan jämkas med hänsyn till om hotellet kunnat sälja det som avbeställts till annan beställare och med beaktande av hotellets kostnader.

 

BETALNING

Det är möjligt att betala gruppbokningar med faktura eller kort. Vid betalning via faktura skall betalning för gruppbokning vara Nordic Travel tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället till Nordic Travels bankgiro. Dessa uppgifter finns att tillgå i beställarens bekräftelsedokument och medföljande faktura. Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift. Vid betalning med kort skall betalning ske i samband med bokning.

 

PASS, VISUM OCH VACCINATIONER

Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.

 

UNDER OCH EFTER RESAN

Är något fel under resans gång? Du måste påtala felet på plats till respektive arrangör av produkten, eller dennes ombud så snart som möjligt. Observera att reklamation alltid står mellan arrangören av produkten och resenären. Lämnar ni boendet, arrangemanget eller transporten utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister ni er rätt till kompensation. Får ni inte rättelse av problemen, kontakta Nordic Travel. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut. 

För information om IATA's flygregler » Klicka här 
För information om EU's förordning om flygpassagerarens rättigheter gentemot flygbolaget » Klicka här 

 

I de fall du önskar reklamera något som inträffat i samband med transporten, såsom t.ex. förlorat bagage, inställda flygningar eller andra omständigheter som ligger utanför Nordic Travels kontroll, ska denna reklamation omedelbart ställas direkt till berört transportbolag. Nordic Travel ansvarar inte för dessa reklamationer.

 

Är du inte nöjd med Nordic Travels sätt att hantera ditt problem kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars utslag vi alltid följer. Nämnden består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter.

 

Konsumentvägledaren i din hemkommun kan även hjälpa dig. Nämndens adress är: Box 174, 101 23 Stockholm. Nordic Travel ber dig dock ge oss en chans att rätta till problemet innan du vänder dig till ARN.

 

FORCE MAJEURE

För det fall vistelsen inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll, som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder och har rätt att häva avtalet. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

 

PAKETRESA – RESEGARANTILAGEN

VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIN

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för dig som resenär vid resor enligt nedan.

 

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

 

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketreseliknande resor, det vill säga resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

 

Övrig information
Ansökan om ersättning ska ha kommit in till resegarantin senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

 

För mer information besök www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/Resegarantinämnden på telefonnummer: 08-700 08 00.